Vad är GDPR? Den 25 maj 2018 börjar EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, GDPR, gälla i alla EU-länder. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

GDPR skall öka säkerheten för personuppgifter i hela EU, för att skydda medborgarna från dataintrång och bedrägerier. Den kräver att organisationer tillämpar sund säkerhetspraxis kring elektronik- och pappersbaserade data, och i händelse av dataintrång meddelar berörda eller potentiellt berörda personer.

GDPR-kraven gäller både elektronik- och pappersbaserade personuppgifter och betyder att alla organisationer ska tillgodose GDPR-kraven om de hanterar identifierbara personuppgifter med ursprung inom EU.

Vi på Lisa & Co sparar enbart kontaktuppgifter till er kunder för eget bruk och lämnar aldrig ut dem till någon annan part. Vi anser att vi uppfyller kraven i GDPR till fullo.